Nauka i Medycyna

Książka Boska matryca jest rezultatem ponad 20 lat badań i jednocześnie osobistej podróży autora ku zrozumieniu wielkiej tajemnicy, przechowywanej w cennych, starożytnych tradycjach mistycznych. Gregg Braden opisuje również kilka znaczących eksperymentów naukowych, których wyniki potwierdzają tezy stawiane przez fizykę kwantową, oraz pokazuje jak należy interpretować wyniki tych odkryć. Ważnym przekazem książki jest również to, że odkrycia fizyki kwantowej można wykorzystać w życiu codziennym do jego poprawy i wyjaśniają kwestie wpływu umysłu na otaczającą rzeczywistość.

Bruce Lipton – profesor szkoły medycznej na Uniwersytecie Wisconsin oraz uczony prowadzący prace badawcze na Uniwersytecie Stanforda. Jego eksperymenty nad błoną komórkową i innych czołowych badaczy doprowadziły do odkrycia zaskakujących mechanizmów, jak komórki przyjmują i przetwarzają informację. Okazało się, że geny i DNA nie kontrolują naszego życia biologicznego tylko sygnały z zewnątrz, włączając w to energetyczne sygnały pochodzące z naszych pozytywnych i negatywnych myśli. Książka jest podsumowaniem tych badań i konsekwencji jakie z tego wynikają dla współczesnej medycyny.

Książka napisana przez Władysława Stanisława Rybickiego będącego jednocześnie doktorem medycyny i psychologii, gerontologiem, ekologiem i biblistą, badaczem i znawcą medycyny starożytnej i większości nurtów medycyny alternatywnej. Te szerokie zainteresowania i długoletnie badania doprowadziły do odkrycia przez siebie prawa rezonansu równoległych zjawisk i wyniku tego odkrycia stworzenie nowej metody badawczej w nauce. Opisywany w książce biologiczno-duchowy klucz-model człowieka pokazuje ścisłe powiązanie pomiędzy własną psychiką a problemami zdrowotnymi w obszarze kręgosłupa i następstwami tego w ciele.

Krótka książka pokazująca czym są prawa uniwersalne i cechy uniwersalnej osobowości i w jaki sposób zakłócenie tych praw na planie osobistym manifestuje się chorobą. Choroba jest więc informacją o tym, że jako jednostka zakłóciliśmy te prawa, natomiast klucz-model człowieka mówi jakie prawa zostały zakłócone. Zatem receptą na względne, zdrowe i odpowiednio długie życie jest godny Cel spójny z celem i sensem życia na Ziemi realizowany pod warunkiem nie nadużywania wolnej woli i respektowania praw uniwersalnych. A więc celem naszej egzystencji jest nauka praw uniwersalnych i jest to również cel prawdziwej medycyny.