Tworzenie rzeczywistości

Strona poświęcona jest dostępnej wiedzy opisującej w jaki sposób odbieramy otaczającą nas rzeczywistość, oraz  w jaki sposób wpływamy i możemy wpływać na tę rzeczywistość.

Prezentowane są tu informacje o odkryciach  i poglądach jakie  świat nauki zaprezentował, a które diametralnie zmieniają nasz sposób patrzenia na nasze życie i otaczającą nas rzeczywistość.

Przedstawiam również moje poglądy, które oparte są na moich kilkunastoletnich doświadczeniach związanych z rozwojem osobistym, a szczególnie pracy z własnym systemem przekonań w oparciu o dostępną wiedzę.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”   C.G.Jung

„Jestem odpowiedzialny za to co widzę. Wybieram uczucia, których doświadczam. Decyduję co chcę osiągnąć, zaś wszystko co rzekomo mi się przydarza, otrzymuję na własną prośbę.”                                                                                                        (Kurs Cudów, fragm. rozdziału 21)

„Świat, który widzisz, jest tym, co mu dałeś, niczym więcej.  Lecz chociaż nie jest niczym więcej, nie jest też niczym mniej. Dlatego jest on dla ciebie ważny. Jest on świadectwem stanu twego umysłu – zewnętrznym obrazem wewnętrznego stanu. Jak człowiek myśli, tak postrzega. Dlatego nie staraj się zmienić świata, lecz postanów zmienić swe myślenie o świecie. Postrzeganie jest wynikiem, a nie przyczyną. I właśnie dlatego hierarchia trudności w cudach jest bez znaczenia. Wszystko objęte prawdziwym widzeniem jest uzdrowione i święte. Nic, co postrzega się bez niego, nic nie znaczy. A gdzie nie ma znaczenia, tam jest chaos.”
(Kurs Cudów, fragm. rozdziału 21)
„Żadnego problemu nie da się rozwiązać na tym samym poziomie świadomości, na którym powstał”   Albert Einstein