Pokój z Tobą

Ponieważ wkroczyliśmy z Ziemią w kluczowy moment transfomacji świadomości na Ziemi, który manifestuje się coraz większym chaosem w wielu obszarach życia społecznego (konieczność rozpadu starych struktur), aby mogły powstać nowe, oparte na prawdziwych wartościach struktury cywilizacyjne na Ziemi, zdecydowałem się zamieścić artykuł napisany przez Lisę Renee. Opisuje on co dzieje się na Ziemi z szerszej perspektywy, jak ta sytuacja dotyka nas i przed jakimi wyborami i zadaniami stajemy teraz.

Link do tekstu źródłowego:

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3827-peace-be-with-you

POKÓJ Z TOBĄ

Lisa Renee, 07,  Luty 2023

Transkrypcja: Teraz są tacy z nas, którzy przybyli z innych światów w celu służenia boskiej misji ucieleśnienia pierwszych fal anielskiego ludzkiego diamentowego prototypu wznoszenia słońca dla całej planetarnej świadomości. Wcieliliśmy się w ten świat, aby ucieleśnić organiczną świadomość naszej Kosmicznej Matki i naszego Kosmicznego Ojca z matrycy energii kosmicznej, architektury potrójnego słonecznego Chrystusa Boga, suwerennej, wolnej, wielowymiarowej słonecznej istoty świadomości. Tak więc każdy z nas może doświadczyć innej formy tej specyficznej misji w szablonowaniu naszej osobistej świadomości, która rozciąga się na poszczególne warstwy wymiarowe. Niektórzy z nas mogą być świadkami tego wydarzenia bifurkacji, które zachodzi w sferze planetarnej za pomocą naszych własnych środków i metod, które są dla nas osobiste i znaczące. Inni przeżywają niezwykle trudny i pełen wyzwań okres fizycznej integracji, próbując nadać sens wszystkiemu, co się dzieje, w kategoriach integracji biegunowości występującej we wzmocnionych skrajnościach zewnętrznej rzeczywistości.

Ponieważ jest to część tego, po co wcieliliśmy się na tej planecie w tej linii czasu, aby faktycznie osiągnąć ten cel jako przywrócenie Uniwersalnego Błękitnego Szafirowego Słońca poprzez świadomość Indygo, która pomaga przywrócić ciało Uniwersalnego Logosu Melchizedeka z powrotem do duchowej całości poprzez Potrójną Męską Słoneczną Boskość i Potrójną Żeńską Słoneczną Boskość. Jeśli ta rehabilitacja Błękitnego Promienia jest naszą misją, przeprowadzi nas ona przez historie Upadłych Melchizedeków w naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu. Co więcej, poprowadzi nas to przez historie masakr Eieyani i Esseńczyków, polowania na nasze oryginalne linie niebieskich płomieni Melchizedeków i wszystkie anielskie historie ludzkiego holokaustu, które rozciągają się na kilka kataklizmów, które miały miejsce na Ziemi.

I tak, szerszy obraz łączenia kropek z tymi wydarzeniami historycznymi, które możemy oglądać, doświadczać lub zauważać jako wzorce, które przechodzimy w tym konkretnym czasie, polega na zauważeniu, że te kataklizmy na planecie Ziemia były ludobójczymi próbami wykorzenienia, likwidacji i zabójstwa ciała jednostek Diamentowego Słońca, które posiadały jakąkolwiek część umysłu Logosu Melchizedeka lub architektury krystalicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o plemiona Esseńczyków, czy o grupę katarów, czy o konkretne systemy nauczania lub wierzenia, których nauczano lub zachowywano jako starożytnych strażników mądrości, ponieważ wielu ludzi stało się przyszłymi plemionami i grupami Esseńczyków, które próbowały przekazać tę mądrość, ich plemionom, ich potomstwu, wszystkim tym, którzy prowadzili wznoszące się ośrodki na planecie, aby bronić jej przed inwazją intruzów tysiące lat temu.

I tak, zauważając, że te historyczne wydarzenia katastrof i kataklizmów są powszechne w naszej świadomości w tym konkretnym czasie, gdy doświadczamy powtórki tych linii czasu poprzez ciągłe groźby głównego nurtu wzniecania nuklearnej wojny światowej. Pamiętając o podobieństwach, że żyjemy w czasach ostatecznych agresywnego duchowego ataku na anielski ludzki szablon Diamentowego Słońca, z próbą zniszczenia organicznej genetyki naszego anielskiego człowieka poprzez te same programy promowane przez maniaków elity władzy, którzy są kontrolowani przez siły antychrysta.

Istnieją jasne i aktualne dowody, w których możemy zobaczyć, że program ludobójstwa jest teraz w grze, a większość globalnej populacji nie jest świadoma, że ta ukierunkowana broń biologiczna ma na celu zniszczenie pierwotnych zapisów GENETYCZNYCH i DUCHOWYCH Anielskiej Ludzkości na przestrzeni czasu. Teraz, podczas wojny o świadomość, znajdujemy się na skrzyżowaniu, które łączy wszystkie epoki astrologiczne, wszystkie te połączone historie, wszystkie te kataklizmy, w tym masakrę w Eieyani.

A wcześniej, kiedy w epoce lodowcowej ścigano celtyckie linie Maji Graala z Hyperborei, gdzie próbowano stworzyć epoki lodowcowe, aby zamrozić ludzi, zepchnąć ich pod ziemię lub wyciągnąć z ukrycia, aby zostali wytępieni z planety. Kataklizmy były zaaranżowane za pomocą technologii obcych i zaprojektowane w celu uszkodzenia i zniszczenia sieci planetarnej Albionu. Sieć Albionu w Zjednoczonym Królestwie, która kontroluje wszystkie warstwy planetarnych Logosu, galaktycznego Logosu i Logosu Melchizedeka, czyli Logosów Uniwersalnych.

To, co ostatecznie opisuję, jest szerszym obrazem tego, gdzie jesteśmy na linii czasowej wznoszenia się, w projektach pracy siatki hosta Guardian, pracy z warstwami planetarnego umysłu, aż do uniwersalnego umysłu, ponieważ jest to wymagane do powrotu i ponownego zasiedlenia tego, co nazywamy w ES Opiekunem Kosmicznej Potrójnej Słonecznej Świadomości Chrystusa, Króla Artura i Królowej Ginewry.

Świadomość arturiańska reprezentuje potrójną słoneczną męskość w jej całości, poprzez planetarny logos, poprzez galaktyczny logos i poprzez uniwersalny logos, a ten arturiański umysł, umysł logosu jest manifestacją Króla Artura w tym końcowym cyklu czasu. W tym czasie planetarnego wznoszenia się w zamanifestowanym świecie, świadomość arturiańska jest męskim, życzliwym Królem Potrójnego Słonecznego Chrystusa. Król Maji Graal ucieleśniający całość swoich potrójnych słonecznych męskich aspektów poprzez wszystkie potrójne warstwy Uniwersalnego Logosu.

Jest to poziom złożoności architektury pierwotnego twórcy, która jest ponownie połączona, przebudowana i zrehabilitowana w Albionie, aby osadzić arturiańską boską męską świadomość, tak abyście zrozumieli, co to właściwie reprezentuje. To nie jest tożsamość jednej istoty ludzkiej, która jest królem Arturem. Jest to wyzwanie w społecznościach New Age i duchowych, w których ludzie przyjmują fałszywą tożsamość, wierząc, że są uosobieniem tej wyjątkowej tożsamości jako jednostki, podczas gdy jest to fałszywe. Współistniejemy i żyjemy w stanach świadomości, które funkcjonują jako gestalty. Kiedy mówimy o Chrystusie jako o tytule, obejmuje to gestalt Christos świadomości zbiorowej, która rozciąga się na świadomość arturiańską, ponieważ świadomość króla Artura jest tym samym, co powrót Chrystusa na ten świat. Jest to zjednoczenie potrójnych warstw logosu w jego słonecznej formie, zamanifestowane jako Chrystus w tytule Króla Maji Graala, który jest określany jako Artur. I to jest część holograficznej geografii osadzonej w sieci Albionu naszej planety, której, kiedy zrozumiecie świadomość jako energię duchową, wtedy zrozumiecie, że duch potrzebuje materialnego pojazdu, jako osobisty dom lub struktura, aby zamanifestować się w czasie.

Wiele razy wyrażam to grupie, wiedzcie, jak budować w sobie dom dla Chrystusa. Chrystus nie może stworzyć domu w naszym ciele świadomości, dopóki my nie zamierzamy zbudować domu dla Chrystusa. To, co stało się ze zniewoleniem i kontrolą świadomości, polega na tym, że ci ciemni, zniewoleni, zarówno ci, których uważa się za tych ludzi, którzy są pod kontrolą umysłu kontyngentu obcych, jak i sami Negatywni Obcy Agendy, mają stworzyć to zamieszanie, aby zbiorowa świadomość ludzkości budowała struktury antychrysta, aby cienie i demony mogły prosperować w tym królestwie.

Szatańskie siły szatana i siły lucyferiańskie, te, które są przeciwne Bogu, wymagają mieszkania antychrysta, w którym mogą się rozwijać w naszym świecie. Widzimy, jak odnieśli sukces w tym przedsięwzięciu, ale jednocześnie rozumiemy, że ta koncepcja ma zastosowanie w obu sytuacjach; jest to aspekt mechaniki stworzenia. Możemy wybrać służbę Bogu lub służyć przeciw Bogu, co jest antychrystusowe i antyludzkie. I ten wybór należy do nas. Kiedy decydujemy się służyć Bogu, oznacza to również, że wybieramy Prawo Struktury i Naturalne Prawa Boga, które służą kosmicznemu suwerennemu prawu, co oznacza, że chcemy kultywować naszą osobistą autonomię i suwerenność, w zgodzie z naszą najwyższą ekspresją jako Bóg chce przez nas, ponieważ Bóg chce przez nasze serce. To zabierze nas na ścieżkę stania się unikalnym boskim elementem układanki, który służy nie tylko odzyskaniu Chrystusa, Paliadoriańskiemu Przymierzu i przywróceniu Szmaragdowego Zakonu w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza, ale także przywróceniu kosmicznego porządku, który przywraca mechanikę Ascendencji dla wszystkich istot ludzkich.

Pamiętając więc, że kiedy staramy się zbudować w naszym ciele strukturę, w której przebywa Chrystus, napotykamy przeciwstawne siły. Wyzwanie związane z bifurkacją i nieprzyjemnymi zachowaniami wokół nas polega na tym, że może to być anty-Chrystus lub anty-Bóg, który jest w innych, którzy nieświadomie lub niechętnie współtworzyli z siłami antychrysta poprzez negatywne zachowania ego, aby stworzyć separację, podział, taktykę dziel i rządź, podejrzliwość, grę w ofiarę-oprawcę, wszystkie te terminy są badane i opisane w materiale ES jako fundamentalny podstawowy materiał, który gospodarz Guardian sugeruje do zrozumienia, abyśmy mogli oczyścić te zachowania z kontrolowania naszych umysłów.

Kiedy zajmujemy się tymi problemami wewnątrz nas samych i stajemy się świadomi naszego wpływu na świat w związku z negatywnymi zachowaniami ego, dokonujemy wyborów dotyczących tego, co propagujemy lub pozwalamy wyrażać poprzez nasze naczynie.

To nie to samo, co mówienie o nieprzyjemnych, mrocznych sprawach, które są prawdziwe i dzieją się wokół nas. Pamiętajcie, że prawda we wszystkich swoich formach jest aspektem Wiecznego Światła Boga. Bóg jest prawdą. Kłamstwa są propagowane; rozpowszechniane są oszustwa; oszustwo jest propagowane przez anty-Boga, antychrysta i ciemne siły, które mu służą. Czasami nieświadomie, kiedy śpimy, jesteśmy nieprzytomni lub brakuje nam samoświadomości, jakie energie chcemy wyrazić w świecie. W ten sposób możemy nieświadomie pozwolić sobie na bycie wyrazem siły antychrysta, co jest zwykle opisywane w ES poprzez archonckie strategie oszustwa lub archonckie zachowania oszustwa, które są propagowane poprzez nieokiełznane, niepohamowane użycie negatywnych zachowań ego i ranienia emocjonalnego.

Więc to będzie rok, moi ukochani przyjaciele, dla nas wszystkich w tej społeczności, gdzie będziemy mieli kontrast widzenia samodoskonalenia współtworzenia naszej własnej definicji naszego autentycznego Ja w przeciwieństwie do systemów przekonań, które są propagowane wokół nas; gdzie zostaniemy wepchnięci do wewnątrz, poprzez naturalny postęp naszego życia, aby poczuć, zdefiniować i głęboko zrozumieć, jakie mamy systemy wierzeń i odkryć, co jest dla nas prawdą, co jest akceptowalne w naszym świecie, a czego nie zaakceptujemy w naszym świecie.

I te prawdy będą waszymi osobistymi wewnętrznymi prawdami. Co ma dla Ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co rezonuje w twoim sercu, jako integralność osobista, coś, z czym jesteś głęboko związany i co wydaje ci się znaczące?

Tylko ty, jednostka, możesz to określić dla siebie. A kiedy napotkasz kontrast, powiedzmy, niższych częstotliwości, które są niestabilne i chaotyczne, które są utrwalane w zstępującym centrum lub u osób głęboko śpiących. Wielu, którzy nie zdają sobie sprawy, że utrwalają zniewolenie ludzi lub satanistyczne, antychrystusowe ideologie, nadal mamy bezwarunkową miłość i współczucie oraz empatię dla wszystkich ludzi, którzy przechodzą okrucieństwa kontroli umysłu, którymi wszyscy jesteśmy atakowani na codziennym poziomie, minuta po minucie. Świat, w którym żyjemy, jest uzbrojonym światem kontroli umysłu, pełnym rozległych kłamstw i skomplikowanych oszustw, manipulacji i podziałów oraz upiększania niektórych z najgorszych wad negatywnego ego i uzależnień; to, co prowadzi człowieka do skrajnego nieszczęścia i odłączenia od jego ducha i odłączenia od relacji z Bogiem.

Teraz znowu, gdy to widzimy, utrzymujemy ten wyjątkowy poziom jedności z boskością, podczas gdy uznajemy, że nie jesteśmy w jedności z antyboskimi ideologiami, szukamy prawdy i wszystkiego, co jest w naszych własnych osobistych rezonansach. Jednocześnie mamy otwarty umysł na akceptację innych z różnymi perspektywami, nawet jeśli jest to sprzeczne z naszą osobistą integralnością prawdy o tym, co może być, jak to nazwałabym, zerwaniem umowy; coś, co łamie umowę, to coś, co przekracza granice, które są nie do przyjęcia dla naszego kompasu moralnego.

Jest to coś, z czym wielu z nas będzie miało do czynienia w tym roku, w którym będziemy musieli podjąć decyzję w oparciu o osobiste granice i kierunek. Będziemy musieli dokonać oceny siebie, aby rozeznać, wyjątkowo i indywidualnie jaka jest nasza prawda. Teraz znowu jestem narzędziem prowadzącym. Nie jestem tutaj, aby nakładać, kontrolować lub manipulować kimkolwiek. Za ten osobisty wybór odpowiada każdy indywidualnie. Ale dzięki ogromnemu doświadczeniu, które mam w tej dziedzinie, którym się z wami dzielę, kiedy opisujemy lub rozmawiamy o różnicach między przeciwstawnymi ideologiami lub przeciwstawnymi systemami wierzeń, wskazuję te antyboskie systemy wierzeń, które są naprawdę szkodliwe dla świadomości człowieka.

Jestem zdystansowana i trzymamy się z dala od podziałów i różnorodności w społeczności, ale kiedy istnieje granica, która powoduje krzywdę i wiem, że jest to prawda we mnie, a nie moralny osąd tej osoby, nie jako sposób na wykazanie wyższości moralnej lub stwierdzenie, że mam rację. Albo że muszę mieć rację, a tak jest, to nie ma nic wspólnego z analizą i zrozumieniem widzenia różnych odcieni i częstotliwości cudzej wersji prawdy, z których część rezonuje w zgodzie z Bogiem i wspiera ducha ludzkiego i tego, co mu się sprzeciwia. Częstotliwości kłamstw, oszustw, ofiar/prześladowców, separacji przez negatywne ego, wyższość lub niższość ego, wszystko to jest produktem ubocznym antychrysta.

Ponownie, jest to zrozumienie, że gdy rozwijamy więcej doświadczenia na ścieżce duchowej i gdy rozwijamy mądrość, naszym celem powinno być rozeznanie tych energii, nie jako narzędzie osądu, ale jako narzędzie rozeznania. Musimy być w stanie zobaczyć fałsz, błąd i fałszerstwo, co to jest fałszywe światło? Kiedy ktoś zmyśla coś z ich wyobraźni, ponieważ uważa się za niesamowitego pracownika energetycznego i wierzy, że jego niższe ego lub wyobraźnia rozwinęła jasnosłyszenie i jasnowidzenie. Myślą, że widzą rzeczy, które są prawdziwe, ale co jeśli to nieprawda? Co jeśli myślisz, że twoje niewidzialne przewodnictwo było zgodne z prawdą, ale tak naprawdę to siły cienia dopuszczają się kłamstw i oszustw, ponieważ myślisz, że to, co widzisz w polu energii, jest prawdą, ale w rzeczywistości jest fałszem? To jest esencja broni antychrysta używanej do dezorientacji i dzielenia ludzi w społeczności duchowej, do używania fałszywych hologramów struktur czerwonych sześcianów, które wyglądają jak jedna rzecz, ale w rzeczywistości są sztucznymi hologramami zaprojektowanymi do manipulowania umysłami nieświadomych ludzi, którzy wierzą, że są bardziej wykwalifikowani i kompetentni, niż są w rzeczywistości. Zranione ego ma tendencję do upiększania siebie i uwielbia tworzyć wyimaginowanych wrogów w innych, aby móc działać jak bohater-zbawiciel.

Czerwona kostka, kiedy ją opisujemy, a niestety mamy z nią do czynienia we wszystkich duchowych społecznościach w tym konkretnym momencie, niezależnie od tego, czy są to ludzie New Age, którzy są w innych duchowych grupach, czy studiujący pod kierunkiem różnych mistrzów lub nauczycieli, są w niebezpieczeństwie. Istnieje większe ryzyko sklonowanych struktur czerwonego sześcianu, które są źle rozumiane i mylone przez egotyczny umysł, może to być postrzegane jako dokładna ocena rzeczywistości u osoby, która zrobiła niewiele lub nic nie zrobiła w zakresie wewnętrznego cienia lub oczyszczenia negatywnego ego. A nawet kiedy ludzie wykonali jakąś pracę nad oczyszczeniem negatywnego ego, mogą powiedzieć: „O rany, już to zrobiłem. Więc teraz jestem tak duchowo zaawansowany, że zajmę się czymś innym”. Jest to bardzo niebezpieczny sposób myślenia, ponieważ budzący się ludzie toczą najbardziej agresywną wojnę przeciwko wszystkiemu, co jest związane z przebudzeniem, duchowym wniebowstąpieniem, świadomością, rozwojem, ludzką wolnością, dostępem do prawdy, mówieniem prawdy, życiem w prawdzie, wszystkie te rzeczy powodują że stajesz się zdezorientowanym i uzbrojonym przez tyrańskich kontrolerów.

W świecie zewnętrznym ludzie gubią kompas, nie potrafią rozeznać, co im szkodzi, a co jest dla nich pozytywne. Jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ znajdujemy się w chaotycznej strukturze tego szczytu tej duchowej wojny. Teraz to jest to. I niestety, niestety, są to wyzwania, z którymi wspólnie dzielimy się w wyjątkowy sposób i których zamierzam się podjąć, i modlę się i mam nadzieję, że każdy z was, którzy przeżywacie niezwykle trudne chwile, poruszając się po tym zamieszaniu, tym labiryncie i siedlisku kłamstw, oszustw i manipulacji, że społeczność jest światłem przewodnim w kierunku pozycji północnej. Zawsze bowiem, najlepiej jak potrafię, będę cię prowadziła do odnalezienia Boga, do twojej wyjątkowej, rozwiniętej wewnętrznie relacji z samym sobą, poprzez kompas serca, który łączy cię z mechanizmem odczuwania, jakim jest Duch Boży.

Bóg nie przychodzi do naszego umysłu, do naszego intelektu. Boskie odczucie Boga przychodzi poprzez kognitywną, bezpośrednią wiedzę ciała, serca i mózgu. To nie jest ego; to nie jest intelekt. I dlatego jest to bardzo trudne, dopóki nie doświadczysz tej zmiany i przekształcenia, aby wyewoluować w serce-mózg, czasami umysł wyruszy w te wyimaginowane podróże i możesz pomyśleć, że wykonujesz pracę z siatką świadomości ziemskiej lub zajmujesz się pewnymi strukturami w terenie, podczas gdy w rzeczywistości intelekt został uwięziony w rozległym systemie hologramów czerwonej kostki, który ma na celu stworzenie podziału i podboju między tobą a drugą grupą pracującą nad tym projektem.

I pamiętajcie, znowu, podręcznik Negatywnych Obcych jest bardzo podobny do szatańskich rytualnych mechanizmów nadużyć polegających na robieniu wszystkiego, co w ich mocy, abyśmy byli wobec siebie podejrzliwi, odseparowani od siebie, skupiając się na rzeczach, które są nieważne i marnując naszą energię tak, jak byśmy byli wykolejonymi, by zwracać uwagę na drobiazgi i głupoty, dramaty i konflikty osobowości. Nie szukamy źródła problemów, wskazujemy palcami na naszych braci i siostry wokół nas, którzy są tak samo manipulowani i zniewoleni jak my przez siły tyrańskie, widoczne i niewidzialne. Muszę powiedzieć, błagam wspólnoty duchowe, aby przestały to robić, ponieważ bez względu na to, czy dana osoba jest wykorzystywana jako opresyjne wydarzenie ciemnej kontroli, z jakichkolwiek powodów, problemem jest zrozumienie i wzięcie pod uwagę, że ta osoba lub grupa jest nieświadomie używany jako pionek w wojnie antychrysta przeciwko wszystkim budzącym się ludziom. Musimy przestać robić dobrodusznych, ale zdezorientowanych ludzi naszymi wrogami i zrozumieć, że toczymy wojnę z antyludzkimi siłami, wybrać pomoc ludzkości i ujawnić prawdę, aby ujawnić, że nasza planeta jest oblężona przez siły antyludzkie, które chcą zniszczyć nas wszystkich.

Kiedy to widzimy, kiedy wiemy, że możemy mieć współczucie zarówno dla nich, jak i dla siebie, pozwalamy każdemu na dokonywanie własnych ocen i rozeznania pod względem tego, co jest dla niego najlepsze, jako osobisty rezonans. Wspieramy każdą wyjątkową osobę w znalezieniu jej bezpośredniego rezonansu i służenia w sposób, w jaki czuje, że została zaprojektowana. Jedynym sposobem, w jaki się uczymy, jest życie poprzez bezpośrednie doświadczenie prawdy gnostyckiej. Wskazuję na wytyczne dotyczące moralnego charakteru, aby pomóc innym zrozumieć, że rozpowszechnianie informacji, o których nie masz bezpośredniej wiedzy, i zatruwanie umysłów przeciwko innym w społeczności duchowej, jest zachowaniem niedojrzałej i niekompetentnej osoby. Jako osoba uczciwa, której zależy na prawdzie, musimy zapytać, czy oszczercze informacje są prawdziwe, czy nie. Podnoszą się czerwone flagi, gdy influencer online udający przewodnika duchowego obraża innych, których nie zna, a zatem osoba ta okazuje się być niemoralna i nieetyczna.

Chodzi mi o to, aby zrozumieć, że nadal możesz kochać, troszczyć się i okazywać współczucie ludziom, którzy mają i utrzymują przeciwne punkty widzenia i perspektywy, i pozwolić im być osobą, którą muszą być w tej chwili , jednocześnie rysując linię i mówiąc „to jest nie do przyjęcia w mojej rzeczywistości”. W moim życiu osobistym, czy w moim przypadku w zarządzaniu wspólnotą, zdarzają się zachowania, które są nie do przyjęcia, ponieważ łatwo generują szkodliwe warunki, a zatem trzeba dokonać wyboru. Nie mogę pozwolić, aby nieświadomi ludzie, którzy utrwalają krzywdę innych, byli akceptowalnym zachowaniem, a zwłaszcza gdy nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny w społeczności. Społeczność musi zrozumieć ryzyko związane z krzywdzeniem innych, gdy angażuje się w negatywne zachowanie ego, i że moją rolą jako zarządcy jest upewnienie się, że środowisko jest tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy.

Jest to więc przykład doświadczania konfrontacji w odniesieniu do systemów przekonań. Co ma dla Ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co jest dla ciebie pozytywne? Co jest dla ciebie prawdą? Wejdź do swojego serca i zadaj pytanie oraz miej odwagę słuchać zgodnie z prawdą i uczciwie tych informacji zwrotnych. Jeśli zadasz sobie pytanie, kiedy jestem w świecie sesji energetycznych i pracuję w sieci, czy jestem zarażony lub manipulowany przez czerwony sześcian lub przez oszustów cieni udających anielskie zespoły prowadzące? To wymaga odwagi. Potrzeba odwagi, aby znaleźć obszary w swojej świadomości i umyśle oraz w systemie przekonań, w których byłeś manipulowany, gdzie nieświadomie propagowałeś coś, co jest niezdrowe lub szkodliwe, bez wiedzy o używaniu tego w ten sposób przez siły zewnętrzne.

To czas w tym roku, w którym będziemy musieli zmierzyć się z naszymi osobistymi przekonaniami w przeciwieństwie do przekonań innych na głębszych poziomach, ponieważ musimy określić, co jest dla nas prawdziwe i gdzie istnieją nasze granice. Może to być trudne, ponieważ każda wyjątkowa jednostka musi mieć swoje unikalne doświadczenie gnozy, aby się uczyć. Nie możemy ingerować w procesy uczenia się ludzi, mogę jedynie poprowadzić Cię do Boga i być prawdziwą Północą, aby pokazać Ci drogę i drogę, aby ograniczyć krzywdy, na jakie jesteś narażony i pokazać drogę do przodu w rozwijaniu Twojej bezpośredniej relacji do Boga bez pośredników, bez przeszkadzających tożsamości, bez wzywania mistrzów i tym podobnych, dopóki nie będziesz ponownie całkowicie pewien, z kim i z czym rozmawiasz.

Ponieważ żyjemy w czasie wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, w której jedynym kompasem, jaki mamy, jest nasze czyste i kochające serce. Jesteśmy ślepi w burzy piaskowej absolutnego chaosu, gdy obca maszyneria jest demontowana. Nasz umysł nie zabierze nas tam. Nasza sprawność intelektualna nas tam nie zaprowadzi. To czysta miłość i współczucie wewnątrz naszego kryształowego serca, w którym kochamy siebie i bezwarunkowo kochamy innych, ale nie pozwalamy im obniżać naszych standardów moralnych poprzez stawianie odpowiednich granic.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie wyrządzać więcej szkód na świecie. I znowu, to trudne, ponieważ żyjemy w kulturze śmierci, więc nie możesz być dla siebie zbyt surowy, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby być nieszkodliwym dla innych i pozwolić im być tym, kim są, o ile nie krzywdzą fizycznie innych.

Mając to na uwadze, obyśmy zatrzymali chwilę pełnych miłości intencji, współczujących intencji, empatycznych intencji, aby rozpoznać naszych braci i siostry we wspólnocie duchowej, aby wzmocnić naszą jedność ze wspólną boskością, ze wspólnym celem sensu, który wzywa nas do służby naszemu najwyższemu wyrazowi w Bogu i Chrystusie. Obyśmy dzielili się tą miłością z samymi sobą i obyśmy dzielili się tą miłością z innymi. Wyobraź sobie, że wszyscy trzymamy się za ręce w kręgu na tej ścieżce wielkiego wyzwania i duchowej walki.

Mówienie sobie i innym: „Miłość i pokój niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu”.

Ponieważ ostatecznie wszyscy jesteśmy przyjaciółmi dusz wznoszących się na tej trudnej ścieżce razem, ucząc się naszych lekcji, doświadczając naszej gnozy, napotykając niesamowite tsunami świadomości antychrysta w świecie chaosu i kultury śmierci, przeżywając to niesamowite doświadczenie obserwowania powrotu Założycieli, Kosmicznych Chrystusów na tę planetę. To nie nasz intelekt wykonuje tę wielką duchową pracę. To autentyczny byt, świętość naszej wewnętrznej boskości jest darem i skarbem, który dał nam Bóg. Odżywiaj wewnętrzny płomień, wewnętrzny Szmaragdowy Kryształ i swoje święte serce, które dał ci Bóg.

Obyśmy zachowali tę przestrzeń dla wszystkich naszych ukochanych braci i sióstr we wspólnocie duchowej, aby mogli znaleźć pocieszenie, pokój, duchową ochronę, połączenie i znaczące relacje w tym, co razem dzielimy. Mamy siebie nawzajem, mamy spójnych humanitarystów, którzy są mili, oddani duchowemu rozwojowi, dzieląc nasze osobiste przestrzenie w społeczności. Obyśmy mogli połączyć się z tą boskością oraz z tymi wspólnymi wątkami i więzami, które jednoczą nas jako istoty ludzkie, anielskie istoty ludzkie, budząc się i pamiętając, kim naprawdę jesteśmy w tym niezwykle ważnym czasie planetarnego rozwidlenia i wniebowstąpienia.

Błogosławię wspólnotę i najwyższy wyraz naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca. Oby każdy z was znalazł swój bezpośredni rezonans, który pozwoli wam wypełnić swój najwyższy wyraz i cel, tak jak chce tego Bóg, pozwalając sobie na badanie i odkrywanie wewnętrznej zawartości waszego serca. Wiedząc, że Miłość jest wszystkim. Bóg jest miłością. A Miłość jest drogą naprzód. Obyśmy uzdrowili nasze serca, obyśmy zachowali nasze serca, abyśmy stworzyli dla siebie spokojną oazę wewnątrz naszego wewnętrznego sanktuarium i Najświętszego Serca, kiedy jesteśmy narażeni na siły chaosu podczas tej intensywnej zmiany planetarnej.

Zachowajmy w naszych sercach pełną miłości modlitwę za wszystkich członków naszej duchowej wspólnoty, aby połączyli się razem poprzez prawdziwy, doskonały pokój i bezwarunkową miłość. Niech każda wyjątkowa osoba w naszej społeczności wie o braterstwie i przyjaźni, która jest obecna poprzez nasze intencje, nasze myśli, nasze emocje i nasze zachowania. Obyśmy wszyscy zamierzali zwiększać naszą dobroć, naszą boskość, naszą czystość poprzez nasze kochające serce. Proszę, okaż swoją miłość swoim braciom i siostrom w tej wspólnocie i pobłogosław ich, życząc im pokoju, miłości, szczęścia i obfitości w każdy sposób, który rozwija ich ducha i ich wyjątkową więź z Bogiem.

Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Od Wiecznego Światła Boga, którym jestem, od Odwiecznej Miłości Boga, którym jestem, od Wiecznej Mocy Boga, którym jestem, i od świętego Kryształowego Serca Boga, którym jestem, otwieram swój umysł, ciało i ducha do przyjęcia dobroci. Uwalniam wszelkie ciężary, myśli i wspomnienia bolesnej przeszłości lub przyszłości. Dzięki sile mojego związku w jedności z Bogiem, w połączeniu z moimi celowymi, nieustraszonymi działaniami i głębokim związkiem z umysłem, sercem i ciałem Boga, moja przyszłość jest tworzona w doskonałej harmonii, tak jak Bóg tego pragnie. Proszę i akceptuję, że jestem wzniesiony, jestem oświecony, jestem urzeczywistniony i wznoszę się w tej i każdej chwili do wyższej prawdy, tak jak Bóg tego chce.

Mój egoistyczny umysł jest cichy, nieruchomy i słucha wibracji serca czystej miłości i wiecznego płomienia, który istnieje wewnątrz. Od tego dnia daję za darmo. Od tego dnia daję bez strachu. Od dzisiaj, w mojej szczodrości, udziel wszystkim miłującej dobroci i przebaczenia. Poprzez obieg życia życie oddaje i wraca do mnie ze wspaniałym wzrostem, gdy błogosławieństwa przychodzą w oczekiwany i nieoczekiwany sposób. Bóg zaopatruje mnie w cudowny sposób. Jestem naprawdę wdzięczny. Pozwoliłem, żeby tak było. I życzę tego samego wszystkim moim braciom i siostrom oraz dobra wszystkich. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże.

Kochani, pieczętujemy nasze zgromadzenie i sesję oraz najwyższy wyraz Odwiecznej Miłości Boga, mocy jedności i prawdy. Pozwalamy, aby wibracja i rezonans prawdy objawiły się nam w umyśle, sercu i ciele. Akceptujemy tylko to, co jest w prawdziwym rezonansie z naszym sercem, a odrzucamy całą resztę. Kiedy pieczętujemy naszą sesję w najwyższym świetle, Ukochani, nasz nieskończony strumień miłości jest z wami. Bądźcie wspierani, pocieszeni i spokojni, wiedząc, że miłość Boga jest z wami, wiedząc, że miłość Boga jest z nami i wiedząc, że miłość Boga jest obecna w naszej społeczności. I tak jest kochani.

(Źródło: Friday Call, styczeń 2023 r.)

Synteza Energetyczna