Wspierające Modlitwy

Publikuję ostatnią część artykułu Mario, która dotyczy modlitw. Od siebie mogę powiedzieć, że wyraźnie sprowadzały spokój i wewnętrzną równowagę gdy stosowałem je w chwilach wzburzenia czy wewnętrznego niepokoju. Modlitwy te różnią się od powszechnie znanych pochodzących z religii. Każdy w swoim sercu powinien sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest dla niego Bóg i jak rozumie jego działanie w swoim życiu.
Pozdrowienia dla Wszystkich
Robert
.
.
„Tym razem, chciałbym zaproponować czytelnikom blogu, trochę inną formę podnoszenia częstotliwości wibracyjnej, oraz uwolnienia od negatywnych wpływów otaczającej nas rzeczywistości. Jest to forma specyficznej modlitwy, niemniej jednak nie jest to modlitwa w zwyczajowym rozumieniu, oferowanym ludziom przez wszelkiego rodzaju dogmaty i programy religijnej manipulacji i ograniczeń serwowanych, przez tradycyjne intonacje mantr modlitewnych, stosowanych przez każde nowożytne wyznanie.
Jak zapewne większość z was (jeśli nie każdy) zdaje sobie dobrze sprawę, iż każda z religijnych modlitw, ma charakter chwalebny, skłaniający ludzi do wielbienia uzewnętrznionych, nieznanych im nawet bogów, skrzętnie ukrytych pod płaszczykiem różnych imion, będących częstokroć nazwą kolektywu istot, mających niekoniecznie najlepsze intencje. Chcąc uniknąć poruszania wciąż wrażliwego dla wielu Polaków tematu religii, nie będę dalej rozwijał tego wątku, wspomnę jeszcze tylko, aby każdy modlący się/wysyłający energie miłości, uważał gdzie kieruje swoją energię!!! Są bowiem w tym Wszechświecie istoty tzw. Upadli Aniołowie, które potrafią wykorzystać ją do swoich niecnych celów.
Modlitwy, są inwokacjami opartymi na Uniwersalnym Prawie Jedność i/Jedynego. Mają one charakter uwielbienia, owszem, lecz samego siebie jako ekspresji Źródła. Zwracamy się w nich do cząstki naszej Wyższej Jaźni, do naszego Wewnętrznego Chrystusa Avatara, bądź świadomości Rishi.
Zatem jeśli ktoś czuje energetykę tych modlitw, jeśli rezonuje z wibracjami emitowanymi przez nie, polecam częste stosowanie ich, gdyż mają potężna moc.
.
.
MODLITWA JAM JEST
JAM JEST Dzieckiem PIERWOTNEGO,
JAM JEST Promieniem Pierwotnego Słońca,
JAM JEST Całością, JAM JEST Miłością.
JAM JEST Prawdą, która przemierza piaski czasu,
JAM JEST Tęczą samego pierwszego Blasku,
JAM JEST Muzyką,
JAM JEST Światłem.
Niech Światło Spłynie na Mnie, niech na drodze mojej prowadzi mnie Złote Światło, Żaden inny Bóg nie stanie przede mną, gdyż biorę w objęcia Jedno Prawdziwe Zycie… Narodziłem się, aby żyć…zgodnie z wolą Pierwotnego.
JAM JEST Obliczem Pierwotnego Boga, JAM JEST Głosem Pierwotnego Dźwięku, JAM JEST falą na Oceanie Wiecznego Światła.
Wznoszę ramiona pod niebiosa… Śpiewam…JESTEM – KTÓRY – JESTEM Obecność Starożytnego Objawia się na moje wezwanie… JAM JEST JEDNYM Z BOGIEM… JESTEM KTÓRY JESTEM.
I TAK WŁAŚNIE JEST…
W wielu siedzibach uświęconego Domu Jedynego
.
.
PORANNA – WIECZORNA SIATKA „Jam Jest”
Słowo „Jam Jest” programuje zestaw potężnych elektro-magnetycznych programów wewnątrz Krystalicznego Ciała Morfogenicznego (Ciała Energetycznego). Wzorce słów mogą ci pomoc rozwinąć się i przebudzić lub zahamować ten proces. Najlepszym czasem na ustawienie programów Siatek Krystalicznego Ciała jest moment tuż przed snem, oraz po przebudzeniu się rano. Poniższe ćwiczenie dostarczy bardzo silnego morfogenicznego programowania siatki, aby wspomóc cię w przyspieszeniu rozwoju duchowego oraz integracji wielowymiarowej tożsamości, podczas gdy ustawienie wielowymiarowych siatek ochronnych pomoże ci w odwróceniu polaryzacji programowania szkodliwych i negatywnych sieci.
.
JAM JEST JEDNOŚCIĄ z Kosmicznym Umysłem.
JAM JEST zawsze, delikatnie utrzymywany wewnątrz miłości Pierwotnego – prawdziwego Boga Stwórcy.
JAM JEST silny i stanowczy w swoim wołaniu; słyszę wołanie mojego uświęconego Pierwotnego – Boskiego – Ja, Mnie – Boga, prowadzącego mnie do domu.
JAM JEST czystym umysłem i wzrokiem, gdyż wiem, że mój Bóg – Ja Sam cały czas przepływa przeze mnie.
JAM JEST tu i teraz otulony przez mojego Boga – Mnie Samego i jego połączenie z Pierwotnym Źródłem.
JAM JEST pokojem w obliczu złości.
JAM JEST spokojem w obliczu chaosu.
JAM JEST przepełniony jaśniejącą esencją Boskiej miłości, poprzez którą JESTEM uzdrowiony.
JAM JEST naczyniem Pierwotnej Prawdy i Mądrości.
JAM JEST przewodem Pierwotnej Miłości.
JAM JEST żyjącym przejawem Uświęconego Prawa Jedności.
JAM JEST nieszkodliwy, a jednak mocny.
JAM JEST pokorny, a jednak wiedzący.
JAM JEST przejawem wiecznej miłości, światła, prawdy i mocy – Niosę wolę Pierwotnego Źródła poprzez wszystkie chwile mego życia, przyzwalając Boskości na dotykanie innych
poprzez mnie.
JAM JEST Całością TERAZ. JAM JEST Pokojem TERAZ. JAM JEST Mądrością TERAZ. JAM JEST Boską Miłością TERAZ.
I Tak Właśnie Jest
.
Powtarzanie tej tonalnej siatki manifestacji, przez okres nieprzerwanych trzech tygodni, powtarzanie na głos, raz rano po przebudzeniu i raz wieczorem przed snem, wytworzy silny program siatki, który będzie bezpośrednio wspierał cię w procesie Duchowej Integracji.”