Inne

Bardzo ciekawa seria książek (8 tomów) napisana przez Vadima Zelanda. Autor omawia mechanizmy sterujące naszą rzeczywistością, sposób w jaki te mechanizmy oddziaływują na nas oraz sposób w jaki my możemy w oparciu o te mechanizmy kreować swoje życie. Autor dokładnie opisuje mechanizm powstawania i działania pól energoinformacyjnych tworzonych przez przekonania ludzi, nazywając te pola wahadłami (co określa też cechy tych pól), jednocześnie pokazując jak możemy unikać wpływu tych pól na nasze życie. Książki napisane są językiem przystępnym dla każdego z zaakcentowanymi wnioskami, opartymi na osobistych doświadczeniach autora.

Kolejna seria książek (7 części) napisane przez znanego bioterapeutę Siergieja Łazariewa. Tematyka książek dotyczy opisu naszej rzeczywistości z punktu widzenia doświadczeń autora i jego zaobserwowania mechanizmów wpływających na jednostkę oraz skali całej Ziemi. Autor opisuje działanie pól energoinformacyjnych z punktu widzenia prawa karmy, wykazując znaczenie osobistej odpowiedzialności w 100% za swoje życie i wpływu działań poszczególnych jednostek na świadomość zbiorową (karma Ziemi). Osobiście polecam te książki, ponieważ moje doświadczenia są zgodne z mechanizmami opisywanymi przez S.Łazariewa.

Intrygująca książka będąca zapisem rozmów autora z istotami duchowymi, które mu się objawiły. W ciągu 17 wizyt jakie doświadczył autor, zostały poruszone wszystkie fundamentalne tematy wiary, czym jest nasza rzeczywistość, czym jest wszechświat, czym jest nasze życie. Książka jest świetnym wprowadzeniem do Kursu Cudów i jest to opinia wielu osób, które zetknęły się z Kursem Cudów. Książka porusza tematy metafizyczne w kontekście naszej obecnej cywilizacji: polityki, religii, pieniądza, seksu i wielu innych. Opisywane tematy często mają swoje odniesienie do Kursu Cudów, który ukazał się około 30 lat wcześniej.