Dwanaście Postaw Mistrzowstwa

Kolejna część artykułu Mario. Moje osobiste kilkunastoletnie doświadczenia związane z pracą nad swoimi przekonaniami, i reakcjami potwierdzają to, co Mario zawarł w tym artykule. Dopiero gdy weźmiemy pełną odpowiedzialność za swoje życie (przekonania, myśli, reakcje) możemy dostrzec wewnętrzne przyczyny tego co się wydarzyło lub wydarza w naszym życiu.
.
.
Dwanaście Postaw Mistrzostwa
Studiujcie te 12 Postaw Mistrzostwa, zróbcie z nich afirmacje lub medytacje i postarajcie się uczynić je waszym sposobem na życie:
1. MIŁOŚĆ – rozpoznanie Prawdy Całej Jedności.
2. ŁASKA – przyzwalanie Całej Jedności na Bycie tym czym Jest, bezwzględu to, czy ci to pasuje. Żyjące Nieustannie Przebaczenie.
3. WDZIĘCZNOŚĆ – docenianie Całej Jedności, znajomość własnej Żywotności.
4. PEŁNY SZACUNEK – honorowanie i dawanie Całej Jedności.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – współtworzenie wraz ze Służeniem oraz bycie w stanie reagować na Całą Jedność.
6. ZAUFANIE – znajomość Mocy i Miłości Całej Jedności.
7. RZETELNOŚĆ – bycie w stanie Prawdy z Całą Jednością.
8. NIESKAZITELNOŚĆ – podtrzymywanie i ochrona Całej Jedności.
9. TROSKLIWOŚĆ – kochanie, wychowywanie oraz bycie dbałym o Całą Jedność.
10. NIEUSTRASZONOŚĆ – rozpoznawanie Wiecznej Nieskończonej Natury i Bezwarunkowej Miłości Całej Jedności.
11. ZAANGAŻOWANA BEZSTRONNOŚĆ – przyzwalanie Całej Jedności na Bycie, bez przypisywania Krytyki, Potępienia lub Oceniania Wartości, rozumienie Jestestwa i legalizowanie Całej Jedności.
12. RADOŚĆ – wybieranie Bycia wcieleniem Całej Jedności.
Dwanaście Odpowiedzialności Mistrzostwa
.
.
1. SAMO-REALIZACJA
Wolność od „Gry-Ofiara-Oprawca- Wina” oraz chęć do bycia odpowiedzialnym za całą dostrzegalną manifestację, jako bezpośrednie odwzorowanie zamierzonej nauki z osobistego Wzorca Swiadomości/DNA.
2. WŁASNA SUWERENNOŚĆ
Wolność od potrzeby aprobaty od kogoś, lub potrzeba buntu przeciwko formie „zewnętrznej władzy” poprzez zrozumienie, że Wy, jako manifestacja Źródła, posiadacie zdolność do stworzenia osobistej wolności, bez naruszania duchowych praw innych, oraz bez przyzwalania innym na naruszanie waszych duchowych praw istnienia.
3. POWSTRZYMYWANIE SIĘ
Branie osobistej odpowiedzialności za siebie oraz zdanie sobie sprawy z faktu, że przez cały czas jesteście odpowiedzialni za KIEROWANIE OSOBISTYCH ENERGII. Nie ma nikogo, ani niczego, co „złości was” i stąd usprawiedliwia lub nadaje wartości, jakiemukolwiek nadużyciu osobistemu, nadużyciu reakcji, pomysłu, intencji lub działania. To WY „złościcie siebie samych” poprzez pozwalanie ciału emocjonalnemu na podążanie za niewłaściwymi odczuciami ciała mentalnego, które mówi wam, że wasza moc leży na zewnątrz was.
W każdej dowolnej chwili możecie WYBRAĆ, które słowa, skojarzenia i pomysły będziecie używać jako filtry, poprzez które będziecie interpretować dane zdarzenie.
„ZDENERWOWANY”, „ZŁY”, „SKRZYWDZONY” lub wszelkie inne kategorie przyklejania etykietek (świadomie lub podświadomie), są wszystkie FILTRAMI CIAŁA MENTALNEGO, które kieruje emocjonalnymi i fizycznymi reakcjami ciała. Jednostka samo-niezależna, cały czas rozpoznaje, że istnieje wolność interpretacji, a „negatywne doświadczenie” i związane z nim nieharmoniczne energie „zdenerwowania” uczuć, mogą jedynie istnieć, jako osobista interpretacja zdarzeń.
Akceptowanie jakiejkolwiek mniejszej odpowiedzialności za kierunek osobistych energii, umieszcza was bezpośrednio w „Grze Ofiara-Oprawca-Wina”, która może mieć miejsce tylko wśród ludzi, którzy zrzucają swoją osobistą moc i odpowiedzialność za manifestacje na zewnętrzne źródła. Tylko wy macie siłę „zdenerwowania siebie samych”.
Bez względu na to, co inni mówią, czy robią, wy macie pełne prawo do waszej własnej interpretacji. Nikt, ani nic, nie posiada mocy zdenerwowania was, chyba że wy mu tę moc oddacie.
Samo-niezależność przychodzi wówczas, gdy ktoś rozpoznaje, że kierunek osobistych energii, czy to fizycznych, emocjonalnych i umysłowych (pomysły, wierzenia, etykiety, interpretacje), świadomy lub podświadomy, jest osiągalnym poziomem osobistego mistrzostwa i istnieje, jako założona odpowiedzialność, która przychodzi wraz z darem wolnej woli.
Im stajecie się bardziej odpowiedzialni, tym rozpoznacie w sobie większą siłę i osobiste wzmocnienie.
4. SAMO-ZDYSCYPLINOWANIE
Przyjmowanie odpowiedzialności za kierowanie osobistymi energiami w kierunku czegoś, aniżeli raczej ku czemuś przeciwnemu od tego, co chcecie osiągnąć.
Od dłuższego już czasu fizyczne, mentalne i emocjonalne ciała, kierowane są przez podświadome, ukryte siły „ciemności”, wytwarzając w nas popędy, reakcje, myśli, impulsy, percepcje i uczucia, które często działają przeciwnie do wyników, jakie zamierzamy osiągnąć w życiu. Część duchowego mistrzostwa pociąga za sobą nauczenie się bycia świadomie uważnym w obserwowaniu naszych własnych myśli, emocji oraz fizycznej mowy ciała, tak byśmy mogli wykorzystać świadome przekierunkowanie podświadomych energii sił ciemności, które działają na „automatycznym pilocie”. Jeśli nauczymy „łapać się”, kiedy „negatywne” wzorce myślowe lub emocje przepływają przez nas, możemy wykorzystać ten moment rozpoznania do przejęcia tych błądzących energii i świadomie wykorzystać siłę afirmacji lub naprawczej formy słów i przekierować energie w celu osiągnięcia przeciwstawnych energii potrzebnych do osiągnięcia pożądanych, konstruktywnych i dojrzałych duchowo kreacji.
Potrzeba samodyscypliny, aby stać się”poskramiaczem lwów”, porykujących często podświadomych myśli, ale naprawdę posiadamy właściwą moc, aby pomóc naszej podświadomej ciemnej stronie rozwinąć się poprzez kochające, lecz stanowcze poskromienie tego lwa w „przytulnego kotka”, który chętnie przyłączy się do nas w naszych konstruktywnych kreacjach.
Samo-dyscyplina wyłania się, kiedy konsekwentnie przypominamy samym sobie, aby wykorzystywać „duchowo poprawne” myśli, czyny i nastawienie, nawet jeśli nie chce się nam, kiedy ciemna strona skrada się gdzieś ukradkiem. Ciemna strona nas samych wyłania się tak, że możemy zobaczyć jak te części nas przychodzą do świadomego umysłu w celu uleczenia. Dzięki temu procesowi, nasz świadomy umysł może nauczyć się jeszcze wspanialszych atrybutów mistrzostwa.
5. MIŁOŚĆ DO SAMEGO SIEBIE
Naszą odpowiedzialnością jest, aby kochać i wychowywać siebie samych poprzez bezgraniczny dar Boskiego Ducha, który przepływa przez nas w każdym momencie. Prawdziwa miłość musi pochodzić z wewnątrz i można ją osiągnąć jedynie poprzez prawdziwe duchowe połączenie ze swoim wiecznym Wewnętrznym Bogiem i jego spójnym połączeniem z całym stworzeniem. Jeśli poszukujemy miłości „na zewnątrz” w celu zaspokojenia osobistej samotności lub braku wewnątrz, wkraczamy w związek, jako „wampiry energetyczne”. Czyniąc to poszukujemy substytutu naszego osobistego połączenia ze Źródłem, podłączając się do Źródła wcielonego w innych ludziach lub istotach. To nie jest „MIŁOŚĆ”, jest to „PRAGNIENIE”. To sugeruje „BRAK” czegoś istotnego, co w rezultacie daje do zrozumienia ograniczone, osobiste połączenie z Źródłem Uniwersalnej Świadomości. Takiego braku nie może wypełnić, żadna zewnętrzna „miłość”. Może on zostać wypełniony przez rozpoznanie Boga w was samych i rozpoznanie tego, ze jesteście wcieleniem zupełnej miłości. Z chwilą, kiedy to zostanie rozpoznane, będziecie mieli największą miłość ze wszystkich. Boska Miłość. Wówczas z pozycji tej Boskiej Mocy, będziecie mogli pójść w świat, poszukując tych, którym tą miłość możecie ofiarować, a nie poszukiwać kogoś, od kogo możecie ją otrzymać.
Jeśli podejdziecie do miłości poprzez Miłość do Samego Siebie, wówczas motywacją jest radosne dawanie, wiedząc, że wszystko, czegokolwiek możecie potrzebować, zamanifestuje się poprzez Miłość działającego Boga-Źródła, jakie nosicie w sobie. Miłość do Samego Siebie, jest odpowiedzialnością duchowej dojrzałości.
6. DUCHOWA INTEGRALNOŚĆ
Naszą całkowitą odpowiedzialnością jest wybór działania wraz z duchową integralnością, przez cały czas. Nie ma wymówek na świadome naruszanie duchowych praw innych, bez względu na to, jak słabo mogą oni na was reagować. Duchowa Integralność wymaga, abyśmy PATRZYLI na to, kim NAPRAWDĘ jesteśmy, czyniąc to w sposób taki, w jaki przeżywamy swoje życie. Czy nasze nawyki żywieniowe naruszają królestwo roślin, zwierząt i Ziemi? Czy dobór naszych słów i czynów oddaje szacunek innym
ludziom oraz innym formom życia? Czy rozgrywamy gierki przetrwania i braku, dając sobie wymówkę do nieetycznego zachowania w sprawach finansowych? Czy mówicie innym ludziom to, co chcą usłyszeć, w celu uzyskania ich aprobaty i poparcia, nawet jeśli nie jest to w pełni prawdziwe i nie odzwierciedla waszych uczuć? Czy obarczacie innych swoimi zadaniami w
stosunku do pracy i innych obowiązków? Czy używacie fałszywych wymówek takich jak: rasa, płeć, wyznanie, czy status ekonomiczny, bądź wykształcenie, w celu usprawiedliwienia lekceważącego, wyzyskującego i nieżyczliwego traktowania innych ludzi?
Duchowa Integralność wymaga od nas, abyśmy rzetelnie i często spoglądali na to, jak prowadzimy nasze życie, abyśmy stawili czoła tym obszarom naszego życia, na których nasze działania są mniej zgodne duchowo i byśmy podjęli odpowiednie zobowiązania i działania mające na celu przywrócenie tym obszarom naszego życia Duchowej Integracji.
Kultywowanie duchowej integralności, jest główną odpowiedzialnością na ścieżce duchowego mistrzostwa oraz tego, jak funkcjonuje Wszechświat „nie możecie opuścić domu bez tego”. Oznacza to, że istnieje biologiczna rzeczywistość duchowej integralności, która chemicznie przejawia się wewnątrz DNA, jako rezultat skupienia świadomości. Jeśli nie posiadacie wystarczającej ilości duchowej integracji w sobie, nie będzie jej również posiadał wasz Wzorzec DNA. Przejście przez jakiekolwiek gwiezdne wrota wymaga odpowiedniej ilości chemicznie zakodowanej duchowej integralności świadomości.
7. DOCENIANIE
Nasze obecne społeczeństwo wciąż uczy nas „chcieć więcej”, „potrzebować więcej”, „być kimś więcej”, „robić coś więcej” itp. Ciągle wpływa się na nas, byśmy odczuwali „brak” czegoś, po aby zmotywować nas do kupowania więcej, płacenia większych podatków oraz do bycia „mało pokornym barankiem konsumentem”. Bardzo rzadko zatrzymujemy się, aby pomyśleć o tym, co już naprawdę mamy, chociażby dar Życia, oraz umysłową wolną wolę.
Poprzez ten dezorientujący filtr percepcyjny, możemy kultywować „pełny rozkwit” mutacji mentalnej świadomości. W tej zmutowanej świadomości, zaczynamy wierzyć, iż „mamy przypisane”, że ktoś nas POSIADA na własność (BÓG, Wszechświat, nasi rodzice, współmałżonek, dzieci, pracodawca, rząd itp…). Z chwilą, kiedy wpadniemy w pułapkę umysłową „ty mnie posiadasz na własność”, wpędzamy się w stworzoną przez nas samych frustrację, kiedy to umieszczamy nad życiem naszym i innych nierealistyczne i nieprawdziwe oczekiwania. Często też możemy być niezmiernie zdenerwowani, bądź nawet skrzywdzić, kiedy okazuje się, że Wszechświat nie dostosowuje się do wyobrażonych sobie przez nas „obrazów”. Nikt nie jest nam niczego WINIEN! Jeśli czujemy, że znajdujemy się w czyimś posiadaniu, wówczas pielęgnujemy BRAK ŚWIADOMOŚCI i zaczynamy dostrzegać pustkę w Nas Samych. Jeśli dajemy coś komuś, po to, aby coś OTRZYMAĆ (tak, jak często czynią to banki, rodzice, małżonkowie, czy kochankowie), a inni nie odwzajemniają nam tego, czego spodziewaliśmy się otrzymać, możemy czuć się oszukani, „wykorzystani” lub „w posiadaniu innych”. Tak naprawdę takie sytuacje pojawiają się w naszym życiu jako lekcje, aby nauczyć nas, że dawanie powinno odbywać się dla DAWANIA SAMEGO W SOBIE, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Jeżeli dajemy coś, co pragniemy ofiarować, dla samej radości dawania, wówczas nie czujemy się w niczyim posiadaniu. Jeśli żyjemy dla radości życia samego w sobie, bez wymuszania na życiu naszych zadań i oczekiwań, nie odczujemy, że „życie niewiele nas odmieniło”. Nie liczy się to, co posiada wasz sąsiad, ponieważ porównując się do innych, żeby zobaczyć jak „wypadamy” przy innych, faktycznie wciąż odwracamy nasza uwagę od zauważania i wykorzystywania błogosławieństw, które są naszym udziałem.
Jeśli uprawiamy umiejętność DOCENIANIA nawet najmniejszych darów, błogosławieństw i gestów, zaczynamy kreować nasze życie, które jest co najmniej „do połowy pełne”, a nie „do połowy puste”. Zgodnie z prawami fizyki Wszechświata; to na czym skupiacie wasza uwagę-rozszerza się, to czemu się opieracie – nie ustępuje, a to czemu nie dajecie energii doceniania -wreszcie zniknie z waszego doświadczenia. Jeżeli podejdziecie do świata poprzez filtr autentycznego DAWANIA, wówczas stajecie się „przekaźnikiem elektrycznym”, wysyłającym energie w świat, który was otacza. Kiedy uwalniacie energie w ten sposób, stajecie się bardziej „magnetyczni”, gdyż wysyłanie energii wytwarza wiry magnetyczne wewnątrz Diodycznej Siatki waszego ciała Kathara. Namagnetyzowane punkty Diodyczne, są w stanie przyciągnąć większą ilość uniwersalnej energii, o wyższej częstotliwości i jakości, aniżeli energia ekspresji, w celu wypełnienia pustek energetycznych stworzonych przez „dawanie”. Kiedy natomiast podchodzisz do świata z nastawieniem „otrzymywania”, wówczas ten naturalny proces fizyczny zostaje odwrócony. Im więcej energii staracie się „wyciągnąć” ze świata zewnętrznego, tym więcej energii zostaje „zatrzymanej” w Diodycznej Siatce jako „złogi”. Te „złogi” stopniowo redukują ilość i obniżają częstotliwość naturalnych energii, jakie możecie przyciągnąć z uniwersalnego źródła. Dawanie, nawet w swojej najprostszej formie dawania z docenianiem, utrzymuje naturalną energię w ruchu. Cokolwiek, komuś wysyłacie, wróci do was wzmocnione. Działa to również na odwrót, jeśli wysyłacie coś z negatywnym nastawieniem ego i arogancją, spowoduje przypływ takiej samej energii w wasza stronę. Doceniajcie to, co posiadacie. KOCHAJCIE TO, znajdując perspektywę, poprzez którą można doznać radości, wiedzcie, że w akcie autentycznego doceniania, poluzujecie moce manifestacji bardziej tego, czego pragniecie, a mniej iluzji braku czegokolwiek.
Pułapka myślenia, że: „Wszechświat posiada mnie na własność”, jest najpotężniejszą na całym świecie grą sabotażu na samym sobie. Zamieńcie ja na stałe docenianie, a wasz świat stopniowo rozszerzy się do rzeczywistości, w której będziecie otrzymywać rzeczy, jakie pragniecie. Jeśli czujecie się wykorzystani przez świat i obrażeni za to, że wasze oczekiwania nie zostały zaspokojone – WINNI JESTEŚCIE SOBIE COŚ! Winni jesteście sobie. Większe zrozumienie natury stworzenia oraz lepszego wykorzystania waszej osobistej siły w grze stwarzania życia.
Częściej mówcie ŹRÓDŁU – DZIĘKUJE, aby pomóc sobie zapamiętać, rzeczy, które powinniście doceniać, a wówczas jeszcze więcej podobnego rodzaju rzeczy otrzymacie.
8. CIERPLIWOŚĆ
Bóg/Źródło posiada swój własny harmonogram! Możemy albo, przyswoić sobie tą prawdziwą rzeczywistość manifestacji i postawić na pracę współtwórczą ze Źródłem, ufając, że razem Wy i Wszechświat stworzycie coś doskonałego o „Właściwej Boskiej Porze „, lub też możecie pozwolić swojemu ego spróbować wymusić swoją wolę na właściwej naturze stworzenia. Jeśli czas nie współpracuje z waszymi oczekiwaniami, możecie na to przyzwolić i zaufać Właściwej Boskiej Porze, lub też możecie stopniowo ulegać frustracjom poprzez przywiązanie do sztucznego czasu zegarowego i uwierzyć, że nie możecie posiadać tego, co pragniecie, tylko dlatego, że nie pojawia się wtedy, kiedy żądacie.
Jeśli nauczymy się relaksować i zdamy sobie sprawę, że rzeczywiście możemy osiągnąć większość z rzeczy, które pragniemy w Swoim Właściwym Boskim Czasie i Porządku, wówczas możemy nauczyć się współpracować twórczo ze świadomością czasu. Wtedy często będziemy zauważać, że nasze życie, będzie sukcesywnie lepiej dopasowywać się do naszych życzeń, zwłaszcza kiedy będziemy grzecznie prosić, zamiast ŻĄDAĆ, oraz kiedy zaufamy uniwersalnemu Źródłu, że wykona swoją cześć pracy w naszym współtworzeniu.
Cierpliwość jest zaletą odzwierciedlająca nasze zrozumienie natury Uniwersalnego Porządku.
9. ŻYCZLIWOŚĆ
Tak samo, jak Szacunek, Życzliwość jest naszym urodzeniowym prawem, które jednak dość często jest pomijane i błędnie pojmowane. Jeżeli podchodzimy do świata z autentyczną życzliwością z serca, wysyłając miłość i szacunek do całego stworzenia w celu uhonorowania Boskiej Siły, która żyje we wszystkim, wówczas transmitujemy energię elektryczną o wysokiej częstotliwości, która podążając za mechaniką uniwersalnej fizyki, przyniesie nam z powrotem łaskawość (życzliwość). Życzliwość jest darem, który musimy najpierw ofiarować samym sobie, aby mieć później co dawać innym. Życzliwość sugeruje bycie świadomym i troskę o potrzeby, uczucia i pragnienia zarówno swoje, jak i innych, oraz wyrażenie tej troski i dbałości w czynie, nastawieniu i intencjach. Ofiarowujcie sobie sporadyczne akty życzliwości, a następnie podawajcie ten dar dalej innym, którzy staną na waszej drodze. Spróbujcie być życzliwymi dla złośliwego i zrzędliwego sąsiada, a wówczas możecie mu pomoc odkryć na nowo zdolność do uśmiechu.
Kiedy traktujemy wszystko z życzliwością, demonstrujemy znajomość ich prawdziwej wartości, jako manifestacji Źródła i często zauważycie, że Źródło z miłością odpłaca wam tym samym.
10. OCHRONA
Ochrona jest formą szacunku i doceniania w stosunku do energii Źródła we wszystkich jego przejawach, od zabezpieczania i ochrony zasobów naturalnych, przez bycie uważnym na potrzeby naszego ciała, po delikatne używanie energii naszych słów i czynów, tylko takich, które są potrzebne.
Bóg/Źródło wciąż przetwarza swoje energie w celu ponownych narodzin i rozszerzania. Wszystko dawane jest za darmo, lecz nic nie jest bezwartościowe, czy stracone. Ochrona pokazuje, że posiadamy szacunek i wdzięczność za dar twórczej energii, jakiej dostarcza nam Źródło. Z chwilą, kiedy nauczymy się wykorzystywać tą energię, w rożnych formach, z szacunkiem i czystymi intencjami, wtedy stopniowo dostroimy nasze umiejętności tworzenia, tak aby tworzyć, to czego pragniemy i wspierać inne istoty, by czyniły to samo. Prawdziwe jest stare powiedzenie: „Im mniej chcemy, tym mniej tracimy” (ang. Waste Not, Want Not). Jeśli zrozumiemy, że wszystko, co odbieramy w naszym hologramie życia jest manifestacją Źródła, możemy wówczas wszyscy wykorzystać nieco więcej szacunku, wdzięczności i zabezpieczenia w stosunku do użycia i zastosowania Boskich energii.
11. WSPÓŁPRACA/DYPLOMACJA
Istnienie jest i zawsze będzie współtwórczym usiłowaniem. Jeżeli chcemy znać nasze powinności, musimy chętnie przyzwolić innym istotom na zaspokojenie ich potrzeb. Tworzenie sytuacji, w których obie strony są zwycięzcami z intencją autentycznego DAWANIA, jest naturalnym sposobem bycia. Możemy nie zawsze zgadzać się z zamierzonymi kreacjami innych i mamy prawo do własnego punktu widzenia.
Dyplomacja może być pomostem pomiędzy siłami opozycji, poprzez które można osiągnąć efektywne działania lub decyzje, wspierające wzajemnie każda perspektywę. Możemy nauczyć się nie zgadzać się z szacunkiem, tak aby Duchowa Sztuka Wspólnego Współtworzenia mogła sukcesywnie rozwinąć się do wyższych poziomów ekspresji.
12. ROZSĄDEK
Nauczenie się identyfikacji i właściwego zastosowania zarówno „Zdrowego Rozsądku”, jak i „Braku Zdrowego Rozsądku” w duchowej wiedzy, pozwoli nam osiągnąć największa równowagę przejawu energii we wszystkich aspektach naszego życia.”