Inne

Ego („Revolver” 2005)

świetny przykład wewnętrznego dialogu i uwolnienia się od EGO

Świadectwo: zginął, zobaczył Boga, wrócił.

Niezwykłe pośmiertne przesłanie Libero Berozzi

Niezwykły channeling od istoty, która jeszcze w 1996 roku była człowiekiem. Przesłanie zostało przekazane za pomocą pisma automatycznego. Krótka wzmianka o autorze:

http://www.nieznany.pl/Nieznany-Swiat-12001-pbi-1664.html

Serce posiada własny mózg! – Gregg Braden